ADVANCED 4D-NANO DESIGN

ADVANCED 4D-NANO DESIGN

Lågt rullmotstånd, hög säkerhetsnivå och lång livslängd – det är tre stora krav som ställs på bildäck idag och i framtiden. För att uppnå viktiga framsteg inom detta har vetenskapsmän och ingenjörer hos Sumitomo Rubber Industries, Ltd. först utforskat molekylstrukturen i däck med hjälp av partikelacceleratorer och högeffektiva simuleringsdatorer. På så sätt har de lyckats simulera och styra den molekylära gummi-arkitekturen i däckblandningen på nano-nivå. Exempelvis analyserades hur och var onödig värme uppstår i däcket och hur denna värmeutveckling kan minimeras. Värme innebär energiförlust och därmed rullmotstånd hos ett däck, som i slutändan påverkar bränsleförbrukningen. Resultatet av de senaste upptäckterna gällande molekylstrukturerna återfinns i Advanced 4D-Nano Design teknologi. Den här tekniken möjliggör bränslebesparingar på upp till fem procent jämfört med vanliga däckmodeller – med avsevärt förbättrade egenskaper vid regn.