PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR, INTERNATIONELLT

Produktionsanläggningar

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR, INTERNATIONELLT

I samband med företagets globala framgångar har Sumitomo Rubber Industries, Ltd. bara under de senaste åren startat produktion på nya fabriker i Kina (öppnades 2012, 934 medarbetare), Sydafrika (öppnades 2013, 1 003 medarbetare), Brasilien (öppnades 2013, 1 269 medarbetare), USA (öppnades 2015, 1 300 medarbetare) och i Turkiet (öppnades 2015, 1 430 medarbetare) – därmed är Sumito numera hemma i hela världen.