Tyre Internal Power Generation

Tyre Internal Power Generation

Jak sama nazwa wskazuje w technologii wytwarzania energii z wnętrza opony energia elektryczna jest generowana z ruchu obrotowego opony, która jest następnie przekazywana do czujników znajdujących się na obwodzie opony. Elektryczność statyczna wytwarzana podczas obrotu opony jest wykorzystywana do ładowania obwodu sterowania prądem, który z kolei aktywuje i zasila czujnik zewnętrzny. W tym celu zoptymalizowano również struktury i materiały biorące udział w wytwarzaniu energii tarcia, aby znacznie zwiększyć ilość wytwarzanej mocy.

Testy weryfikacyjne przeprowadzone przez SRI wykazały, że system generuje ponad 800 µW mocy przy prędkości opony 50 km/h. Taka ilość mocy jest wystarczająca do aktywacji zewnętrznego czujnika - bez użycia innych źródeł zasilania. Taka ilość energii jest wystarczająca do aktywacji zewnętrznego czujnika - bez użycia dodatkowych źródeł zasilania - i tym samym zapewnienia ciągłej transmisji Bluetooth Low Energy. Technologia ta ma ogromny potencjał do przyszłych zastosowań, takich jak wykorzystanie w pojazdach autonomicznych, ponieważ do tej pory ograniczona żywotność akumulatorów urządzeń czujnikowych była jedną z największych przeszkód we wdrażaniu naszej technologii czujników opon. Dzięki temu technologia ta jest istotnym elementem na drodze do wprowadzenia "Sensing Core Technology", kamienia milowego mobilności przyszłości.